mic

THỦ TỤC 13: CUNG CẤP DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI

Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳnh Phụ
Số hồ sơ
Lĩnh vực Văn phòng đăng ký
Cách thức thực hiện

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo).

Đối tượng thực hiện

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ
Kết quả thực hiện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông tin theo tài liệu cung cấp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thông thông tin đất đai;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện
Cơ quan phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 8. Phí, lệ phí (không kể phí in, sao dữ liệu): - Bản đồ địa chính dạng số thu: 30.000 đồng/tờ/lần; - Bản đồ địa chính dạng in trên giấy thu: 25.000 đồng/tờ/lần. - Các tài liệu khác: Sổ mục kê, địa chính, theo dõi biến động… + Khai thác theo bộ hồ sơ: 300.000 đồng/hồ sơ/ lần + Khai thác theo tờ: 200.000 đồng/tờ/lần Lệ phí địa chính: - Hộ thuộc các phường thuộc Thành phố thu: 10.000 đồng/1lần; - Hộ khu vực khác thu: 5.000 đồng/ 1lần. Chưa cập nhật
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

01

 

2

Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

01

 


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80592/20180926/13_Cungcapthongtin.doc upload/80592/20180926/3541-QD38.pdf
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

       - Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu Tài nguyên và Môi trường;

- Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi