mic
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 154 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT ; Trường hợp 7: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới) UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT :Trường hợp 6: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch ngoài đất nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân có cả trường hợp phải thực hiện thu hồi đất UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT : Trường hợp 5: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch ngoài đất nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân có cả trường hợp phải thực hiện thu hồi đất UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
Thủ tục 14: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng ban của Ủy ban nhân dân huyện.

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 13: CUNG CẤP DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 4: GIA HẠN THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT (04 trường hợp) UBND huyện Quỳnh Phụ Quản lý Đất đai Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (02 trường hợp):Trường hợp 1: Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT:Trường hợp 1: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT :Trường hợp 2: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT :Trường hợp 3: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT ; Trường hợp 4: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 10: Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND huyện Quỳnh Phụ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ

Văn phòng đăng ký Đã có hiệu lực
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 14