1.Văn phòng Huyện ủy

Chánh VP:Phạm Tiến Trung

Phó CVP:Phạm Thị Hồng Ninh

SĐT:02273.863.202

2.Ban Dân Vận Huyện ủy

Trưởng ban: Vũ Thị Niềm

Phó Ban: Nguyễn Văn Ngợi

SĐT:02273.863.615

3.Ban Tổ chức Huyện Ủy

Trưởng ban: Nguyễn Văn Luyện

Phó Ban: Dương Văn Trường

SĐT:02273.863.630

4. Ban Tuyên giáo Huyện Ủy

Trưởng ban: Phạm Ngọc Khiên

Phó Ban:Trần Thị Ngân

SĐT: 02273.863.636

5.Ủy Ban kiểm tra Huyện Ủy

Chủ nhiệm Nguyễn Quốc Việt

Phó Chủ nhiệm: Tạ Tiến Cung

SĐT: 02273.863.614

6. Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị huyện

Giám đốc: Lê Thị Huyền

Phó Giám đốc:Phạm Tiến Dực

SĐT: 02273.863.326